AKTUELT

Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse

Foto: Rawpixel

Før eller under en endringsprosess planlegger man gjerne det forretningsmessige som inngår i en endring, men det menneskelige aspektet blir ofte nedprioritert. Dette kan føre til konsekvenser som økt motstand og mindre velvilje. Så hvordan kan du oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse?

Når våre kjente og trygge omgivelser endres, får vi behov for å revurdere vår atferd.

Frykten for å miste det gamle, og frykten for det nye, er med på å påvirke vår individuelle opplevelse. Usikkerheten og utryggheten som kommer av endring kan skape stress og motstand, og på emosjonelt plan er vi kanskje ikke helt ved det vante. Motstand er en naturlig prosess under endring, men det kan ofte oppleves som lite konstruktivt. Medarbeidernes reaksjoner og grad av motstand vil variere, men uansett endring vil det alltid være noen som blir mer påvirket enn andre. Dette må tas hensyn til for å føre en god endringsledelse.

Hjernen elsker rutiner. Rutiner gjør at alle de tusener av beslutninger vi tar hver dag går raskt og smidig.  Vi bruker såkalte «snarveier» for å lande en beslutning, og dette gjør vi i løpet av millisekunder. Til gjengjeld bruker hjernen mindre energi på å tenke, og vi har overskudd til andre ting, som å regulere emosjoner og følelser. En endring vil skape trøbbel for tankene, vi bruker mer energi på å ta en beslutning. Dette vil gå på bekostning av våre følelser og vi vil oppleve større grad av irritasjon og utmattelse.

Hvordan kan du føre en smidig endringsledelse?

Still deg i medarbeidernes sko og benytt deg av informasjonen. Det kan være lurt å prøve å se for seg hvordan endringen forandrer arbeidssituasjonen til hver enkelt. På den måten kan man prøve å identifisere ulike reaksjoner, og hvem som vil bli mest påvirket av det fremtidige skifte. Når man har dette utgangspunktet, er det også lettere å tilpasse oppfølgingen av dine ansatte.

Snakk med medarbeiderne dine

Dialogen er viktig!  God kommunikasjon og hyppig informasjonsdeling er et av de beste virkemidlene en leder har. Likevel har man sett at ledere ofte kan trekke seg tilbake og unngå samtaleemnet. Det kommer gjerne av at leder selv ønsker å få kontroll på situasjonen før en går i møte med sine ansatte. For en medarbeider kan dette oppleves som enda mer stressende, og usikkerheten kan forsterkes. Leder bør derfor heller øke dialogbruken og dele det de vet, selv om de vet lite selv. Dette vil skape et fellesskap der de ansatte også føler seg viktig, noe som vil skape trygghet og tillit hos hver enkelt.

Etabler forståelse og involver dine medarbeidere

En god endringsprosess er vanskelig å få til om du ikke har med deg medarbeidere som er motivert for endringen.  For at motivasjonen skal finne sted må samtlige i virksomheten forstå at endringene som gjøres er nødvendige, og hvorfor de er nødvendige. Her er også forutsigbarhet er et grunnleggende behov. Deltakelse og medvirkning i prosessen vil være med på å bygge både forståelse og forutsigbarhet hos de ansatte, og de vil kunne oppleve mestring i den forstand at de selv er med på å gjennomføre endringen. For at de ansatte skal kunne levere best mulig må man også sette forventinger til hver enkelt, spesielt når det gjelder ansvar og arbeidsoppgaver. Dette vil sikre god virkelighetsforståelse, og dine ansatte kan lettere finne sin plass i den nye arbeidssituasjonen.

Respekter ulike synspunkt

I en usikker situasjon, med kanskje en noe kortere lunte enn vanlig, er det ikke uvanlig at ulike problemer kan oppstå. God endringsledelse øker sannsynligheten for aktiv involvering og muligheten for god problemløsning, samt mulighetene for å skape en positiv dialog og forståelse på arbeidsplassen. Ulike synspunkt skal kunne komme åpent til uttrykk uten at noen skal klandres eller gjøres til syndebukk. Et problem kan også bli til en mulighet så lenge man behandler problemet som «noe» og ikke «noen». På den måten får du kartlagt grunnlaget, og kanskje problemet har bunnet i noe som kan benyttes i en videre strategi?

Et arbeidsmiljø som stimulerer til utvikling av de ansatte i samsvar med organisasjonen vil ha gode forutsetninger for en vellykket endringsprosess!

Forfatter: Malin Elisabet Lilletvedt, Organisasjonsrådgiver i Motivati.

Flere artikler

Meld deg på nyhetsbrevet vårt