Skap en arbeidsplass der alle blir sett, hørt og anerkjent

Motivasjonsanalysen™ og andre nyttige kartlegginger gir deg innsikten du trenger for å følge opp og utvikle hver ansatt på en motiverende måte.

Verdifulle samtaler

Vi har utviket Motivasjonsanalysen™ som forberedelse til medarbeidersamtalen. Den gir deg unik innsikt i dine ansattes arbeidshverdag og hva som er viktig for den enkeltes motivasjon for å kunne trives og prestere bedre.

Helhetlig oppfølging

Følg opp og utvikle dine ansatte gjennom bruk av handlingsplaner og undersøkelser som forberedelse til samtaler. Få et innblikk i organisasjonens tilstand gjennom undersøkelser som kartlegger trivsel, HMS og arbeidsmiljø.

Positiv vekst

Resultatet er tydelig lederskap som gir fornøyde medarbeidere, økt produktivitet og lønnsomhet i virksomheten.

Et intuitivt verktøy som fungerer

Smart medarbeideroppfølging

Motivati er medarbeidersamtalen satt i system. Verktøyet gjør det enklere for deg som leder å følge opp og utvikle dine ansatte – i tråd med deres behov og for virksomhetens beste. Du og dine medarbeidere kan lage handlingsplaner med fremdriftsrapportering og opprette notater, samtidig som du får god oversikt over eksisterende og manglende kompetanse.

Solid funksjonalitet

I Motivati får du alt på ett sted. Slik sparer du tid på planlegging, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalene. Du kan også enkelt organisere og gjennomføre andre aktiviteter og oppgaver som for eksempel temperaturmålinger, trivselsundersøkelser og individuell kompetanseutvikling.

Sikker, skybasert lagring

Motivati prioriterer god informasjonssikkerhet. All informasjon lagres skybasert i EU og vi har innebygget personvern i verktøyet. Motivati passer både store og små virksomheten og vi kan tilpasse innlogging etter hvilke interne sikkerhetsregler som er i organisasjonen.

Et intuitivt verktøy som fungerer

Smart medarbeideroppfølging

Motivati er medarbeidersamtalen satt i system. Verktøyet gjør det enklere for deg som leder å følge opp og utvikle dine ansatte – i tråd med deres behov og for virksomhetens beste. Du og dine medarbeidere kan lage handlingsplaner med fremdriftsrapportering og opprette notater, samtidig som du får god oversikt over eksisterende og manglende kompetanse.

Solid funksjonalitet

I Motivati får du alt på ett sted. Slik sparer du tid på planlegging, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalene. Du kan også enkelt organisere og gjennomføre andre aktiviteter og oppgaver som for eksempel temperaturmålinger, trivselsundersøkelser og individuell kompetanseutvikling.

Sikker, skybasert lagring

Motivati prioriterer god informasjonssikkerhet. All informasjon lagres skybasert i EU og vi har innebygget personvern i verktøyet. Motivati passer både store og små virksomheten og vi kan tilpasse innlogging etter hvilke interne sikkerhetsregler som er i organisasjonen.

Noen av våre kunder

Aktuelt

Meld deg på nyhetsbrevet vårt