Medarbeidersamtalen med Motivati i offentlig sektor: Jobb med motivasjon på individnivå.

I Osterøy kommune passer Motivati godt som et verktøy for å følge opp KS sin 10-faktorundersøkelse på individnivå. For lederne har det blitt et konkret verktøy for å kunne komme seg «fra ord til handling» og kunne utvikle høyere grad av mestringsorientert ledelse, sier Marit Vinnes, HR-rådgiver i Osterøy kommune.

Medarbeidersamtalen blir mer relevant

Motivati har utviklet en ny metode som sørger for individuelt tilpasset dialog med hver enkelt medarbeider. Utgangspunktet er medarbeidersamtalen, der hver enkelt har mulighet til å komme til bords med hva som er viktigst for dem i arbeidssituasjonen her og nå. Metoden er også forsket på av Handelshøyskolen BI, med gode resultater.

Vinnes mener også at forskjellen på medarbeidersamtalen før og etter Motivati er stor.

Det blir et bedre fokus, der lederne får snakke med hver enkelt om hva som er viktig for dem. Det gir også en anledning til å avstemme forventninger, noe som oppleves som veldig viktig. Medarbeidersamtalen har blitt tydeligere og mer relevant. Den er ikke lenger noe man bare må gjennomføre og hake av i kalenderen.

Enkel implementering

Implementeringen av enda et nytt system, kan også fort oppleves som uoverkommelig, og sjelden noe man setter i gang med liv og lyst. For kommunen har den enkle implementeringen vært avgjørende.

Medarbeidersamtale i kommunen
Marit Vinnes, HR-rådgiver i Osterøy kommune.

Min erfaring etter å ha vært igjennom første runde er at det er enkelt og fleksibelt i bruk. Det oppleves enkelt å gjøre endringer i systemet, og det er av stor verdi at verktøyet kan tilpasses vår struktur med mange medarbeidere i ulike sektorer, sier Vinnes.

Motivati har også vært opptatt av å utvikle et verktøy som gjør oppfølgingen enklere, slik at utviklingen av den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet kan ivaretas på en god måte.

-Dette er et verktøy vi vil kunne får mer og mer ut av etter hvert som vi har brukt det noen ganger og blitt tryggere. Det vil også virke utviklende på både ledere og medarbeidere, da viktige verdier som tillitt og trygghet må utvikles for å kunne få mest mulig ut av verktøyet.

 

Tone Linn Schanche-Mjånes

Kommunikasjonssjef i Motivati

Nysgjerrig på hvordan du kan løfte kvaliteten på medarbeidersamtalen i din kommune?

Andre kundehistorier:

Flere artikler

Meld deg på vårt nyhetsbrev