Motivati-metoden:

Verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp

inventas_motivati_medarbeidersamtale
DEN GODE PRATEN: Det er bevist gjennom nyere forskning av Handelshøyskolen BI, at Motivati-metoden fungerer betraktelig bedre enn andre metoder for medarbeidersamtaler.
Foto: Schibsted Partnerstudio

Takket være Motivati klarer Richard J. Toften å fange opp hvordan gruppen hans virkelig har det. – Vi har fått struktur og system på medarbeidersamtalen. I tillegg er den mer effektiv.

– Før var det litt tilfeldig hvordan medarbeidersamtalen ble fulgt opp, sier Richard J. Toften, gruppeleder ved bergenskontoret til Inventas.

– Kanskje havnet det noen notater i en perm eller i en mappe på skrivebordet – kanskje ble det ikke skrevet ned noe i det hele tatt. De ulike avdelingene hadde også litt ulik praksis for hvordan ting ble gjort, føyer han til.

Ved hjelp av Motivati har Inventas, som jobber med alle typer kunder der teknologi er en del av løsningen, nå et effektivt verktøy for å gjennomføre og følge opp medarbeidersamtalene.

– Nå ser vi umiddelbart hvor skoen trykker og kan fange opp ulike utfordringer. Dette gjør at vi raskt kan sette inn tiltak hvis det er nødvendig, sier Toften videre.

All informasjon som kommer frem før og under medarbeidersamtalen lagres digitalt. Dette gjør det enkelt og oversiktlig både for ansatte og ledere.

– Vi kan også avdekke forskjeller på kontorer eller grupper, i tillegg til hva vi har felles, sier Toften.

inventas_motivati_medarbeidersamtale
GODT VERKTØY: – Motivati-metoden trigger de gode samtalene, sier gruppeleder Richard J. Toften hos Inventas i Bergen.
Foto: Schibsted Partnerstudio

Slik fungerer Motivati-metoden

I forkant av medarbeidersamtalen svarer medarbeideren på en undersøkelse som resulterer i en motivasjonsanalyse. Analysen fører til innsikt i den ansattes arbeidshverdag og hva som er viktig for den enkeltes motivasjon for å kunne trives og prestere bedre.

Slik blir det tydelig for begge hva samtalen bør dreie seg om.

– Den største fordelen med Motivati er at den trigger de gode samtalene. Vi bruker ikke lenger en time på «Hei, hvordan går det?» og «Joda, det går fint» – før samtalen kanskje sporer helt av, sier Toften.

Siden medarbeideren har gjennomført Motivasjonsanalysen™ før selve medarbeidersamtalen, er det enkelt å komme raskt i gang med det som må tas opp.

– Så kan vi heller komme inn på mindre aktuelle tema når vi har fått det viktigste unnagjort, sier Toften.

Mekanisk produktutvikler Even Jørs har jobbet i Inventas i seks år og er positiv til Motivati.

– Verktøyet er enkelt å bruke og gir lederen min godt innsyn i hva jeg trenger å lufte under medarbeidersamtalen, sier han.

inventas_motivati_medarbeidersamtale
TILPASSET: Før medarbeidersamtalen gjennomførte Even Jørs (t.v.) en motivasjonsanlyse som ga lederen hans Richard J. Toften verdifull innsikt i hvordan han har det. Motivasjonsanalysen™ fører til gode medarbeidersamtaler som oppleves målrettet og individuelt tilpasset.
Foto: Schibsted Partnerstudio

Gode erfaringer hos Inventas

Motivasjonsanalysen™ gjør det lettere for Toften å legge forholdene til rette for den enkelte medarbeider. Samtidig gjør den det enklere for medarbeideren å forstå sin egen rolle og arbeidsoppgaver.

– Det aller viktigste for oss er folk som trives og føler at de blir hørt og sett. Gjør de ikke det, er vi som bedrift på feil spor og må korrigere, sier Toften videre.

Marianne Danielsen, leder for folk og organisasjonsutvikling i Inventas, var en av pådriverne for å ta i bruk Motivati hos dem. Nå brukes det på tvers av all kontorene.

– Vi begynte å bli så mange at det var et poeng for oss å gjennomføre medarbeidersamtalene på lik måte. Nå gjør alle de samme forberedelsene til medarbeidersamtalen, utfører den likt og følger den opp likt, sier hun og legger til:

– Vi har laget et årshjul med tre samtaler: En medarbeidersamtale, en utviklingssamtale og en oppfølgingssamtale. Resultatene kan vi se på alt fra gruppe- til selskapsnivå. Slik hjelper Motivati oss med virkelig å få målt temperaturen i bedriften.

– Medarbeidersamtalen er blitt mer effektiv etter at vi tok i bruk Motivati. Verktøyet er også veldig intuitivt og enkelt å bruke. Er du på farten, kan du også svare på analysen på mobilen, sier Even Jørs.

inventas_motivati_medarbeidersamtale

Målet: Fornøyde medarbeidere

Manglende oppfølging er en vanlig utfordring knyttet til medarbeidersamtalen.

– Vi vet at fornøyde medarbeidere både leverer bedre og har mer lyst til å bli værende i bedriften, sier Cecilie Lycke, daglig leder og grunnlegger av Motivati.

– I verktøyet er det derfor enkelt å opprette en handlingsplan, konkretisere kompetansemål, legge inn påminnelser og opprette notater som forenkler god oppfølging og utvikling, utdyper hun.

Det er også enkelt å implementere Motivati-verktøyet i den enkelte bedrift. Det tar ikke lang tid å klargjøre systemet for bruk heller.

Motivati har kunder over hele landet og i alle bransjer – fra arbeidsplasser med fire ansatte til de med tusen. De ønsker også å knytte til seg enda større bedrifter.

– Alt fra firma innen bygg- og anlegg til rådgivningsselskap og kompetansetunge bedrifter gjennomfører medarbeidersamtalene sine ved hjelp av Motivati. Kundene kan også justere spørsmålene i analysen eller lage egne spørsmål hvis de ønsker, forteller Lycke.

Cecilie Lycke, daglig leder i Motivati digitale lederverktøy.
Foto: Øystein Haara

Andre kundehistorier: