AKTUELT

Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?

lønn
Foto: helivideo/Adobe Stock

Statistikken viser at så mange som 700 000 skiftet jobb i 2022, og det er mange som er i prosesser hvor de blir bevisste på hvilken lønn som tilbys utenfor huset. Hvis ikke vi som arbeidsgivere har et bevisst forhold til hvordan vi skal forholde oss til dette, blir vi lett et bytte for forhandlinger om økt lønn og andre goder.

Mange leverer oppsigelsen uten å gi dagens arbeidsgiver noen mulighet til å påvirke beslutningen. Andre prøver å bruke situasjonen til å få bedre vilkår mot å bli værende, uten at det er noe galt i det. Ansvaret for å forvalte situasjonen på en god måte, ligger hos ledelsen, og det kan bli fristende å etterkomme ønskene for å komme seg ut av situasjonen.

«Jekkekultur»

Å gi etter for krav om lønn eller andre goder for at noen skal bli værende, kan lett bli en bjørnetjeneste med uheldige konsekvenser. Respekten for ledelsen daler, og flere vil begynne å forstå sin verdi og ser muligheter for å pushe grenser. Det kan rett og slett utvikle seg en «jekkekultur».

Et eksempel, er lederen som fortalte meg at han ikke hadde funnet en annen løsning enn å etterkomme kravet fra en ansatt om 6 timers arbeidsdag til samme lønn, i redsel for å miste ham midt i et viktig prosjekt. Lederen kunne fortelle at dette ikke var første gang han hadde måttet etterkomme krav fra en ansatt som trampet inn kontordøren. Jeg spurte om disse ekstra belønningene førte til at de ble værende i organisasjonen over tid, men det måtte han vedgå at de ikke gjorde. Han var også klar over at det ikke var noen hemmelighet hva enkelte hadde oppnådd å få ved å sette krav.

Les: Lønn. En lettvint utvei?

Ulik lønn kan føre til opplevd urettferdighet

Vi kan ta det som gitt at ansatte snakker om hva de får av lønn og goder. I en «jekkekultur» kan det fort spre seg misnøye og en opplevelse av å bli urettferdig behandlet. Du risikerer å miste lojale og gode medarbeidere som ikke liker å fremme sin egen sak. Dem vil du neppe få noen mulighet til å «forhandle» tilbake hvis de får et nytt tilbud, for da har lojaliteten alt flyttet seg til den nye arbeidsgiveren.

Les: Vi ønsker oss alle gode prestasjoner

Når man står midt opp i situasjoner som dette, kan det være vanskelig å sette grenser. Noen ganger trenger vi hjelp til å finne de gode knaggene til å forankre en snuoperasjon. Det kan være mye ubekvemhet som skal overvinnes, og den møtes best med noen kjøreregler.

Her er kommer noen tips:

  • Gjør dere opp en mening om det er laginnsatsen eller enkeltindividene som gir størst verdi.
  • Lag prinsipper for lønnsdannelsen som følges – det gir respekt og integritet. For eksempel at dere ikke skal bruke lønn som virkemiddel til å beholde ansatte. Sørg for at prinsippene blir kjent i organisasjonen, og «hold dem varme».
  • Vær forberedt på å forklare hvorfor det eventuelt gjøres avvik fra standarden
  • Lag en oversikt over alle godene dere tilbyr i tillegg til lønn, og gjør den godt kjent i organisasjonen. Prøv gjerne å anslå en verdi i kroner, slik at dere får et bevisst forhold til hvor mye som brukes på de ansatte utover lønn. Det er ofte lønnskronene som får størst vekt ved et jobbskifte. Derfor er det smart å være nøye med å vurdere hvordan rammene dere har tilgjengelig i lønnsoppgjørene skal fordeles mellom lønn eller andre goder.
  • Let etter alternative løsninger som oppleves som belønning av den ansatte, men som ikke oppfattes som urettferdig av de andre ansatte.
  • Prøv å unngå å ta beslutninger på stedet, men lytt godt til argumenter. Det kan være behov for justeringer i systemet som best sees fra mottaker av godene.
  • Sist, men ikke minst! Forebygg uønsket avgang med god individuell oppfølging og tilbud om utvikling. En demotivert ansatt, lar seg lettere friste enn en som har det bra og er stolt av arbeidsplassen sin.

Motivati er vi opptatt av hvor verdifull dialog er når den tar utgangspunkt i medarbeidernes oppfatning av arbeidssituasjonen. Har du innsikt og forståelse for medarbeidernes ståsted, er det lettere å skape et godt og produktivt arbeidsmiljø.  Derfor har vi utviklet Motivati og Motivativasjonsanalysen™ som gjør denne oppgaven enklere.

Bli kjent med Motivati

Forfatter: Daglig leder i Motivati, Cecilie Lycke

Flere artikler

Meld deg på nyhetsbrevet vårt