AKTUELT

Guide: Onboarding av nyansatte

Du har akkurat ansatt en ny person, og første arbeidsdag nærmer seg. Hva nå?

Forskning og praksis viser at nyansatte får ca. 90 dager til å vise at de behersker den nye jobben. Den nyansatte skal komme raskt inn i rutiner og oppgaver, bli kjent med sine nye kolleger, og bli en god ressurs for samspillet på arbeidsplassen. Dette krever en god rutine for onboarding. Den bør være enkel og tydelig for lederne å følge, slik at det blir en høy gjennomføringsgrad og ikke minst en vellykket onboarding.

Oppfølgingssamtaler med den nyansatte

I Motivati brukes det undersøkelser som forberedelse til oppfølgingssamtaler med nyansatte:

  • 2 uker: Har du det du trenger for å utføre jobben?
  • 1,5 mnd.: Er de første ukene som forventet? Er rollen tydelig?
  • 3 mnd.: Motivasjonsanalysen™ for nyansatte – har du funnet deg til rette i både arbeidsmiljøet og med arbeidsoppgavene?
  • Oppfølging etter endt onboarding: Årlig medarbeidersamtaler med Motivasjonsanalysen™ og annen oppfølging

Spørreundersøkelser for oppfølgingssamtaler gir flere fordeler:

  • Begge partene er forberedt før samtalen
  • Forberedelsen gir individuell tilpasning, og brukes som mal for samtalen
  • Bedriften får verdifull innsikt i forbedringsmuligheter for nyansattfasen hvis besvarelsene fra de nyansatte sees i sammenheng
  • Dokumentasjon på oppfølgingen

Bli kjent med Motivati

Vi har samlet noen tips og utviklet en guide for å hjelpe deg med å lage en god rutine:

Meld deg på nyhetsbrevet vårt