Onboarding av nyansatt

En god onboarding for nyansatte

Forskning og praksis viser at nyansatte får ca. 90 dager for å vise at de behersker den nye jobben. I Motivati sendes det ut undersøkelser til de nyansatte som gir et bilde på om de føler seg godt ivaretatt og danner grunnlag for videre dialog. Etter endt onboarding er det lagt opp til videre oppfølging med medarbeidersamtaler og andre arbeidsmiljøkartlegginger.

Last ned guide for onboarding av nyansatte

Vi har samlet noen tips og råd for oppstartsfasen, men det viktigste er at dere tenker godt gjennom hva som blir riktig i deres bedrift. Det er bedre å gjennomføre noe, enn å ville altfor mye.Onboarding med spørreundersøkelser som utgangspunkt:

2 uker: Har du det du trenger for å utføre jobben?

1,5 mnd.: Er de første ukene som forventet? Er rollen tydelig?

3 mnd.: Hvordan finner du deg til rette? Er arbeidssituasjonen som ønsket?

Oppfølging etter endt onboarding: Årlig medarbeidersamtaler og annen oppfølging

Spørreundersøkelser for oppfølgingssamtaler gir flere fordeler:

  • Begge partene er forberedt før samtalen
  • Forberedelsen gir individuell tilpasning, og brukes som mal for samtalen
  • Bedriften får verdifull innsikt i forbedringsmuligheter for nyansattfasen hvis besvarelsene fra de nyansatte sees i sammenheng
  • Dokumentasjon på oppfølgingen
medarbeidersamtalen-mal-endringsledelse

Oppfølging etter endt onboarding

Motivati er lederverktøyet som gir deg unik innsikt i dine medarbeideres arbeidshverdag. Kjernen er medarbeidersamtalen, der vi har utviklet en motivasjonsanalyse som gjør at du får individuelt tilpassede samtaler med hver enkelt medarbeider. Les mer om medarbeidersamtalen med Motivati.

Hvordan komme i gang?

Med kun 1,5 times opplæring, vil lederne være godt forberedt til å bruke både verktøyet og metodikken som ligger til grunn.