Lederverktøyet som gir fornøyde medarbeidere

Motivati forenkler oppfølgingen gjennom hele ansattreisen, med en ny og bedre medarbeidersamtale som kjernen.

Dette får du med Motivati

Ikon Motivasjonsanalyse

Motivasjonsanalysen™ som forberedelse til medarbeidersamtalen

Motivasjonsanlysen™ gir deg verdifull innsikt i dine ansattes arbeidshverdag og hva som motiverer den enkelte. Analysen gir verdifulle medarbeidersamtaler som oppleves som målrettet og individuelt tilpasset. For deg som leder betyr det at det blir enklere å følge opp og utvikle hver enkelt.

Ikon on- og offboarding

On- og offboarding

Onboarding av nyansatte

I Motivati brukes det undersøkelser som forberedelse til oppfølgingssamtaler med nyansatte. Motivasjonsanalysen™ for nyansatte gjør det helt tydelig om personen har funnet seg til rette i både arbeidsmiljøet og med arbeidsoppgavene.

Offboarding

I forkant av sluttsamtalen svares det på en undersøkelse som gir deg innsikt i hva som bør forbedres, endres eller tas vare på. Slike tilbakemeldinger gir rom for læring og utvikling, i tillegg til at begge parter får en god og profesjonell avslutning på forholdet.

Ikon handlingsplan

Handlingsplan og notat

Systemet ivaretar oppfølging etter samtalen ved at leder oppretter notat og hver enkelt har sin handlingsplan der det legges inn aktiviteter og ønsket måloppnåelse. Medarbeideren får påminnelse om fremdriftsrapportering, og du som leder har full oversikt over progresjon.

ikon rapporter

Arbeidsmiljøkartlegginger

I verktøyet kan du enten bruke våre kvalitetssikrede undersøkelser eller skreddersy dine egne. Undersøkelsene sender du ut åpent eller anonymt, og du får lett tilgang til historikk og analyser. Systemet lar deg også hente ut rapporter på alle organisasjonsnivå slik at du kan sammenligne. Alt er tilgangsstyrt slik at du kan bestemme hvem som skal se individinformasjonen.

Trivselsundersøkelser

Større trivselsundersøkelser for å kartlegge viktige arbeidsmiljøfaktorer i din virksomhet. Dette gir et viktig statusbilde over forbedringsrom, åpent eller anonymt.

HMS- og arbeidsmiljøundersøkelser

Kartlegginger av sikkerhet, risiko og fysisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Vet alle de ansatte om rutiner og praksis ved uhell? Er arbeidsmiljøet godt nok til at alle kan bidra med gode leveranser?

ikon kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Motivati har en egen modul for å dokumentere og sette mål for kompetanseutvikling. Funksjonen gir deg full oversikt over alle de ansattes viktigste kompetanseområder og hvor det eventuelt mangler kompetanse – både på individnivå og for virksomheten som helhet.

Nysgjerrig på hvordan Motivati kan gi støtte til kontinuerlig utvikling i din bedrift?