Kostbar lederutfording i vekstbedrifter

Kommunikasjonsbyrået Mannheimer trengte bedre rutine for oppfølging. T.v. Lene Bergmann, partner og seniorrådgiver, t.h. Einar Olsson, senior kommunikasjonsrådgiver hos Mannheimer. Foto: Thor Brødreskift

Endringer og vekst utfordrer kulturen og relasjonene i en bedrift. Dersom ledere tar for lett på dette, vil det raskt merkes på bunnlinjen.

– Ledelsen har enorm påvirkningskraft på medarbeidernes ve og vel, motivasjon og evne til å løse oppgavene, sier Bjørn Eirik Bøe, organisasjonsrådgiver i Motivati.

– Det kan for eksempel være utfordrende når sterke fagpersoner eller gründere plutselig får personalansvar uten noen form for støtte til rollen. De fleste ledere trenger verktøy for å ivareta de menneskelige ressursene og for å fremskaffe nødvendig innsikt på individnivå, utdyper han.

Det viser seg at ledere som tar aktivt grep om utfordringene, stiller mye sterkere.

– Gjort på rette måten, blir det færre misforståelser, konflikter, sykmeldinger og mindre turnover. Det er beviselig både preventivt og lønnsomt å være en aktiv leder som tar medarbeiderne på alvor – i både små og store bedrifter, sier Bøe.

Manglet et godt verktøy

I Bergen har Lene Bergmann ledet kommunikasjonsbyrået Mannheimer i seks år. En liten, anerkjent bedrift som jobber med kommunikasjonsrådgivning, innholdsproduksjon og mediehåndtering for kunder over hele landet.

– Vi jobber tett sammen, i en redaksjon der også relasjonene er tette. Derfor er det utrolig viktig at medarbeidersamtalene blir mer enn kaffeprat, sier hun.

– Det siste året har vært tøft. Det har gått greit resultatmessig, men det har unektelig vært mye start-stopp under pandemien, både hos kundene og med tilværelsen på hjemmekontor.

I senere tid er Mannheimer blitt en del av Mantel-gruppen og samlet dekker tjenestene alle sidene ved strategisk kommunikasjon, design og merkevareutvikling.

Motivati-metoden for medarbeidersamtaler og organisasjonsutvikling fanger opp mange viktige elementer og utfordrer oss til å tenke nytt. Det er til uvurderlig hjelp for meg som leder, sier Lene Bergmann. Foto: Thor Brødreskift

Lene Bergmann har vært med på alle endringene i bedriften hun selv var med å starte. Da de i fjor fusjonerte med et annet selskap, måtte både kulturer og forretningsstrategi forenes.

– Fusjonen krevde at vi raskt ble kjent med nye kolleger. I begge leirer var vi klar over at det å smelte sammen to ulike kulturer kunne være utfordrende, forteller hun.

I denne prosessen plukket de opp Motivati, et anerkjent og forskningsbasert lederverktøy for små- og mellomstore bedrifter. Selskapet har utviklet Motivati-metoden for medarbeidersamtaler og organisasjonsutvikling.

– Vi innså at vi manglet et formalisert verktøy for medarbeidersamtaler, og et proft system som kunne påvirke hvordan vi bør jobbe strategisk for å utvikle organisasjonen videre, sier Bergmann.

– Gjennom Motivati har vi fått en effektiv verktøykasse som gir unik innsikt i den enkeltes jobbhverdag, skaper gode relasjoner og gjør oss bedre i stand til å nå målene. Det har stor verdi for oss.

– I Mannheimer har vi blitt enige om hvem vi er, hvilken posisjon vi skal ta og hvor vi vil.

Mennesker misliker brå endringer og usikkerhet

Bjørn Eirik Bøe i Motivati har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi med spesialisering innen ledelse. Han jobber med en rekke bedrifter i endring og erfarer at dersom en bedrift skal lykkes med å få alle til å dra i samme retning, kreves systematisk oppfølging og god kommunikasjon.

– Som leder bør man ha stor respekt for vekst og endringsprosesser, og ta høyde for utfordringer knyttet til de menneskelige faktorene. Mennesker liker stabilitet og forutsigbarhet, og misliker brå endringer og usikkerhet – noen mer enn andre, sier Bjørn Eirik Bøe.

– Det må være tydelig for samtlige hvorfor endringene gjennomføres, noe som er spesielt viktig hos nøkkelpersoner med formell og uformell makt i virksomheten. Disse vil man ha på lag og ikke som motstandere av prosessen, legger han til.

Kostbart å ikke prioritere organisasjonsklimaet

Konsekvensene av å ikke gjøre dette skikkelig, kan være dramatiske.

I 2017 sammenstilte lederutviklingsbyrået Hay Group (nå Korn Ferry) data fra 500.000 ledere fra hele verden for å finne ut hvor mye lederadferd påvirker arbeidsmiljøet og hvordan dette igjen preger de økonomiske resultatene.

Funnene i metastudien viste at lederens betydning har 70 prosent påvirkning på organisasjonsklimaet, mens innvirkningen organisasjonsklimaet har på det økonomiske resultatet utgjør mellom 24 og 30 prosent.

– Tid er ofte en knapp faktor for en leder, men undersøkelsen viser at det er utrolig kostbart å ikke prioritere å ta seg tid, sier Bøe i Motivati.

Fem råd til ledere i virksomheter i endring eller vekst

  1. Kommuniser godt med dine ansatte.
  2. Sett av og bruk tid til å bygge gode relasjoner med medarbeiderne dine.
  3. Skaff deg innsikt i og tilrettelegg for gode arbeidssituasjoner.
  4. Skap en psykologisk trygghet hvor ansatte opplever å kunne være ærlige og åpne om utfordringer i arbeidssituasjonen.
  5. Avklar forventninger og misforståelser. En avklart forventing er mye bedre enn en brutt forventning. Selv uten å bli innfridd.

Får et tydeligere bilde av organisasjonen

Hos Mannheimer i Bergen grudde Lene Bergmann seg litt til å innføre et nytt verktøy. Den bekymringen forduftet raskt.

– Så feil kan man ta. Motivati er enkelt å jobbe med både for ledere og medarbeidere og vi får et mye tydeligere bilde av organisasjonen.

Den erfarne kommunikatoren opplever at verktøyet skaper trygghet i bunn, ikke minst med de store endringene som følger i kjølvannet av pandemien. Hun er ikke i tvil om at kriser, endringer og vekst utfordrer kulturen, og lederskapet.

– Tidligere brukte jeg mest min egen intuisjon og erfaring, men Motivati-metoden fanger opp flere elementer og utfordrer oss til å tenke nytt. Det er til uvurderlig hjelp for meg som leder.

7 grunner for å velge Motivati:

Motivati er lederverktøyet som sørger for sømløs oppfølging og utvikling av medarbeiderne dine gjennom hele ansattreisen. Utgangspunktet er Motivati-metoden for medarbeidersamtalen. I verktøyet finnes også undersøkelser som egner seg til onboarding av nyansatte, enkle temperaturmålere, trivselsundersøkelser, og oppfølging av medarbeidere på hjemmekontor. Alt kan skreddersys.

Motivati-metoden gir unik innsikt i medarbeiders arbeidssituasjon og er tidseffektiv på forberedelser, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalen. Man går rett på sak og bruker ikke tiden på irrelevante temaer. Bli kvitt papirmøllen og samle alt i skyen.

Når ledere har unik innsikt i hver medarbeiders oppfatning av sin arbeidssituasjon, er det lettere å lede. Lederskapet blir tilpasset den enkelte og gode relasjoner bygges raskere.

Forventningsavklaring er en viktig del av lederjobben. Metoden bidrar til å få virksomhetens strategi ned på individnivå og sikrer for at alle drar i samme retning.

Medarbeider blir bedre kjent med sitt eget ståsted og får dermed en reell mulighet til å ta ansvar for egen arbeidssituasjon.

Det man blir enige om i samtalen kan konkretiseres i handlingsplaner eller kompetansemål i verktøyet. Med enkel struktur og gode påminnelsesfunksjoner blir oppfølgingen av hver medarbeider lettere.

Verktøyet er enkelt og brukervennlig for både små og store virksomheter, slik at det faktisk blir brukt av alle. Med et par timers opplæring vil ledere være godt skodd til å få nytte av metoden og verktøyet.

Andre kundehistorier:

Meld deg på nyhetsbrevet vårt