På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?

Foto: Øystein Haara

I en situasjon der mange er tilbake fra hjemmekontor med nye eller andre forventninger til arbeidssituasjonen, er det mye som skal avklares. Medarbeidersamtalen er et bra sted å starte, men den kan med fordel fornyes med Motivasjonsanalysen™ og et digitalt verktøy som støtter og forenkler HR-prosessene.

– Direkte ubehagelig

Mange synes medarbeidersamtalen er lite nyttig, og til tider direkte ubehagelig, forteller Cecilie Lycke, daglig leder i Motivati. Hun peker på de typiske fellene man går i: Sjefen googler «skjema for medarbeidersamtale» og får servert et skjema med generelle spørsmål som skal få frem den gode dialogen. Når samtalen blir gjennomført, er den ikke tilpasset den enkelte medarbeideren. Samtalen sporer av. Konkrete tiltak blir ikke satt opp.

Og hva skjer etterpå? Referatet havner ofte i en skuff, og du er kanskje lettet over å kunne si «check» for å ha gjennomført samtalen. Medarbeideren går fra møtet demotivert, og lettet over at det blir en stund til neste samtale.

Individuelt tilpassede samtaler

For Motivati har det vært viktig å skape et enkelt verktøy som utgjør en forskjell for leder og medarbeider – spesielt i dialogsituasjonen.

-Det er så mye verdi å hente i å snakke med hver enkelt, sier organisasjonsrådgiver i Motivati, Malin Elisabet Lilletvedt. – Det gjør det lettere å forebygge uønsket turnover, sykefravær, dårlig arbeidsmiljø osv. Med Motivati Motivasjonsanalysen™ sørger vi for at medarbeider får mulighet til å ta ansvar for egen arbeidssituasjon. Analysen gir en unik innsikt som gjør det tydelig for begge hvilke motivasjonsfaktorer medarbeideren synes er viktig, ikke så viktig, og hvordan de blir ivaretatt. Det gjør forventningsavklaringen mye enklere.

Forskning viser at metoden fungerer

-Medarbeidersamtaler som oppleves lite relevante for medarbeideren, er ikke bare bortkastet tid, men kan faktisk skade den ansattes engasjement og motivasjon, sier førsteamanuensis Mads Nordmo Arnestad, ved Handelshøyskolen BI, Campus Bergen. I 2018 utførte han en effektstudie for å evaluere Motivati-metoden.

Resultatet viste at det det finnes empirisk grunnlag for å si at Motivati-metoden virker bedre enn den vanlige papirbaserte metoden vi har vært vant med å bruke på flere områder.

-Vi fant blant annet ut at deltakerne i Motivati-gruppen opplevde å få signifikant mer anerkjennelse for det positive de gjør i jobben sin, noe vi vet er veldig viktig for både motivasjon, jobbengasjement og læring, sier BI-forskeren, og legger til:

– Vi lærer generelt sett mye mer når vi blir bevisstgjort på det vi gjør som er riktig og nyttig enn når vi får kritikk for det motsatte.

Godt mottatt både i privat og offentlig sektor

Motivati har et bredt spekter av kunder, og både små og store virksomheter har stor nytteverdi av metoden og verktøyet. Camilla Heidenreich Bommen, daglig leder i SuperOffice Norge har brukt Motivati i flere år, og bekrefter at kvaliteten på samtalene har løftet seg mange hakk med Motivasjonsanalysen™ som utgangspunkt. – Både leder og medarbeider vet hva man skal fokusere på i samtalen, og hvor det er eventuelle utfordringer ligger. Ikke bare har vi blitt bedre på medarbeidersamtaler, men det har faktisk blitt lettere å lede også.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Flere artikler