Frokostmøte | Bergen
7. september kl. 8.15-10.00

Navigering gjennom endringer: HR's rolle

Frokostmøte med Motivati
Foto: Farknot Architect/Adobe Stock

Hørt det før? Verden endrer seg stadig raskere!

For å holde seg aktuell både som virksomhet og som arbeidsgiver, må selskaper «henge med i tiden» – og det i en tid som stadig forandrer seg. Verden rundt oss stiller større og større krav til oss; Det kommer endrede krav fra myndigheter, endringer i klimaforhold, endret politikk, endrede forventninger fra ansatte, endrede rekrutteringsforutsetninger, endret leveranse- og konkurransesituasjon, for å nevne noe.

Dette krever et spisset fokus og et kontinuerlig arbeid med endringer og forbedringer, noe som igjen er avhengig av at organisasjoner har kompetanse om endringer, endringsprosesser og endringsreaksjoner.

HR har en unik posisjon til å støtte og påvirke endringsprosesser gjennom sin kompetanse innenfor personalledelse og organisasjonsutvikling. Ved å samarbeide tett med ledelse og ansatte, kan HR bidra til å skape en smidig og vellykket overgang til nye endringer i organisasjonen.

Motivati har gleden av å invitere deg til frokostmøte der vi sammen skal utforske et av de mest utfordrende aspektene HR må forholde seg til: nemlig håndtering av endringer.

Denne gangen har vi invitert HR-huset til å dele av sin kompetanse og sine erfaringer med endringsprosesser.

På frokostmøtet vil du bli del av et engasjerende fellesskap, og vi ønsker at du skal få mulighet for erfaringsdeling og ny innsikt for å navigere i en stadig skiftende arbeidsverden. Vi skal snakke om:

Endring – det handler om folka dine!
– Ulike reaksjoner på endring
– Hvordan møte disse på en god måte

HR’s rolle i endringsprosesser
– På hvilken måte kan HR være en kompetent og relevant endringsagent?

Velkommen til frokost og faglig påfyll!

Foredragsholdere

Ellen Thunold Furu, seniorrådgiver hos HR-huset.

HR-huset er et konsulenthus som har spesialisert seg på HR. Vi leverer tjenester innen HR-rekruttering til faste og midlertidige roller samt bistår virksomheter i HR-rådgivning og veiledning på alle nivåer, fra større omorganiseringer til lederstøtte og utvikling, coaching og karriereveiledning. Vi er cirka 15 ansatte på kontoret og rundt 50 utleide konsulenter til et bredt spekter av kunder. Vårt motto er: Det handler om folka dine!

Nina Hetland, senior organisasjonsrådgiver hos Motivati.

Motivati er verktøyet for oppfølging gjennom hele ansattreisen. Kjernen i verktøyet er en ny metode for medarbeidersamtalen. Vi har utviklet Motivasjonsanalysen™ som gir deg unik innsikt i dine ansattes arbeidshverdag, og hva som er viktig for den enkeltes motivasjon for å kunne trives og prestere på sitt beste. Vi har solid kompetanse innen HR og ledelse og rådgir ledere hvordan Motivati på en enkel måte støtter utvikling av medarbeider- og lederskap.

Påmelding avsluttet