×

VET DU HVA SOM RØRER SEG UNDER OVERFLATEN HOS DINE MEDARBEIDERE?

MOTIVATI MEDARBEIDERSAMTALE GIR DEG INNSIKT

Fornøyde medarbeidere lønner seg!

Jeg vil vite mer

DU FÅR FLERE FORNØYDE MEDARBEIDERE MED GOD OG ÅPEN DIALOG OM FORVENTNINGER OG UTVIKLING

Er det ikke nettopp det en medarbeidersamtale skal ivareta?

Utfordringen er at innholdet i en medarbeidersamtale ofte oppfattes som lite målrettet og nyttig. Det forunderlige er at vi likevel fortsetter å bruke mye tid på dette og snekrer og på skjema etter skjema, uten at resultatet blir særlig bedre.

Motivati er en banebrytende metode som hjelper deg til medarbeidersamtaler som oppleves som målrettet og individuelt tilpasset.

Metoden leveres via et brukervennlig digitalt ledererktøy som gir god støtte til kontinuerlig utvikling av medarbeiderskap og lederskap. Samtidig sparer du tid i forhold til de tradisjonelle medarbeidersamtalene - og HR får god oversikt over gjennomføringen.

«Med Motivati, har vi fått et enkelt, nettbasert verktøy med en metode som hjelper oss til å skape gode relasjoner og engasjerte medarbeidere.

Vi sparer mye tid på forberedelser, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalene.»

Trond Kristiansen, Adm. Dir Electronova AS

Her finner du mer informasjon om kundene våre.

Jeg vil vite mer


HOLD JOBBENGASJEMENTET OPPE MED MOTIVATI
– FÅ ET KONKURRANSEFORTRINN


Det er ikke sikkert det hjelper å sende Petter på kurs eller gi ham høyere lønn hvis motivasjonen hans er dalende. Det er klokere å først finne ut hvorfor han mangler motivasjon.

Det konkrete underlaget i Motivati gjør det klart hvor fokuset i samtalen med Petter bør være.

Som leder får du et tydelig bilde av hvordan Petter prioriterer åtte sentrale motivasjonsfaktorer som er generelle for alle arbeidsforhold.

 • Hva synes han er viktigst? - Interessant arbeidsinnhold, Mye ansvar?
 • Hva er ikke så viktig? - Faglig utvikling, Kollegial støtte?
 • Hvordan opplever han at de åtte forholdene blir tatt vare på?

Ved å være nysgjerrig på hva gapene kommer av og hva som kan gjøres for å redusere dem, får du et godt utgangspunkt til å støtte og utvikle Petter.

Du hjelper han til å

 • Være åpen og ærlig
 • Forstå rollen og arbeidsoppgavene sine
 • Ta ansvar for sitt eget arbeid
 • Levere oppgavene sine på en god og effektiv måte

Med økt motivasjon og engasjement vil dine ansatte ha

 • Mindre sykefravær
 • Bedre arbeidsprestasjoner
 • Sjeldnere ønske om å bytte jobb
 • Mer ansvarsfølelse
 • Villigere til å strekke seg lenger enn forventet

- og kundene blir mer fornøyde

Under Aktuelt finner du artikler og aktuelt stoff om medarbeidersamtaler og lederskap.

Fornøyde medarbeidere lønner seg

RING OSS PÅ TELEFON 917 39 377

VI TROR DU VIL HA NYTTE AV Å FÅ VITE MER OM MOTIVATI


Jeg vil vite mer

NOEN AV VÅRE KUNDER

«Både lederne og medarbeiderne har gitt uttrykk for at Motivati ga en helt ny dimensjon til medarbeidersamtalen, og at den er enkel i bruk.» Adm. Dir, Optimum AS
«Tilbakemeldingen fra ledere og medarbeidere er bare positive. De synes Motivati medarbeidersamtalen er enkel, oversiktlig og praktisk.» VP HR, Jo Tankers