×

VET DU HVA SOM RØRER SEG UNDER OVERFLATEN HOS DINE MEDARBEIDERE?

Jeg vil vite mer

MOTIVATI MEDARBEIDERSAMTALE GIR DEG UNIK INNSIKT

Motivati digitale lederverktøy gir deg medarbeidersamtaler som er konkrete og individuelt tilpasset, til tross for at alle ansatte bruker samme forberedelse. Resultatene av forberedelsen kan i tillegg aggregeres, slik at også lederne og virksomheten utvikler seg kontinuerlig. Du sparer også tid på forberedelser, gjennomføring og oppfølging.


«Med Motivati, har vi fått et enkelt, nettbasert verktøy med en metode som hjelper oss til å skape gode relasjoner og engasjerte medarbeidere.

Vi sparer mye tid på forberedelser, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalene.»

Trond Kristiansen, Adm. Dir Electronova ASHOLD ENGASJEMENTET OPPE MED MOTIVATI
– FÅ ET KONKURRANSEFORTRINN

Med økt motivasjon og engasjement vil dine ansatte ha

  • Mindre sykefravær
  • Bedre arbeidsprestasjoner
  • Sjeldnere ønske om å bytte jobb
  • Mer ansvarsfølelse
  • Villigere til å strekke seg lenger enn forventet

- og kundene blir mer fornøyde


Det svært konkrete underlaget i Motivati gjør det klart hvor fokuset i medarbeidersamtalen bør være.


Ved å være nysgjerrig på hva gapene kommer av og hva som kan gjøres for å redusere dem, får du et konkrete utgangspunkt til å støtte og utvikle medarbeideren.

Du hjelper ham til å

  • Være åpen og ærlig
  • Forstå rollen og arbeidsoppgavene sine
  • Ta ansvar for sitt eget arbeid
  • Levere oppgavene sine på en god og effektiv måte
  • - og engasjementet og produktiviteten økerDu er hjertelig velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon av hvordan denne enkle, men kraftfulle metoden fungerer i det brukervennlige digitale Motivati-verktøyet.


Kontakt meg

Fornøyde medarbeidere lønner seg!

NOEN AV VÅRE KUNDER

«Både lederne og medarbeiderne har gitt uttrykk for at Motivati ga en helt ny dimensjon til medarbeidersamtalen, og at den er enkel i bruk.» Adm. Dir, Optimum AS
«Tilbakemeldingen fra ledere og medarbeidere er bare positive. De synes Motivati medarbeidersamtalen er enkel, oversiktlig og praktisk.» VP HR, Jo Tankers